Certifikáty kvality

Společnost Frigo Sped Trans s.r.o. zavedla a udržuje:

  • systém managementu kvality splňující požadavky mezinárodní normy ISO 9001
  • a systém enviromentálního managementu splňující požadavky mezinárodní normy ISO 14001