Přeprava nebezpečného zboží

  • Plyny
  • Hořlavé kapaliny a hořlavé tuhé látky
  • Samozápalné látky a látky podporující hoření
  • Organické peroxidy
  • Toxické látky
  • Infekční látky

V nejpřísnějším režimu bezpečnosti

Pobočka Poprad (SR) se specializuje na transport nebezpečných věcí a látek dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Veškerá vozidla pro tuto přepravu jsou vybavena požadovanou výbavou pro přepravu nebezpečných věcí v kusech (sudy, kartony, pytle, IBC kontejnery).

Řidiči společnosti jsou držiteli certifikátu ADR. Certifikát je obnovován dvakrát ročně zástupcem pro řízení kvality na pravidelných školeních.

Společnost FrigoSpedTrans přepravuje nebezpečné látky třídy: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.

Spolehlivost

Všechna vozidla jsou vybavena satelitním systémem sledování a bezpečnostním alarmem. Teplotu zboží může zákazník monitorovat po celou dobu. Přeprava je pojištěna dle úmluvy CMR.

Rychlost

Naše interní procesy spolu s inovativním softwarem zajišťují efektivní využití každého najetého kilometru. Poptávky vyřizujeme pružně, zboží dopravíme včas.

Podpora 24/7

24/7 jsme na silnicích, 24/7 jsme na telefonu. V dopravě se může stát cokoli. Nenecháme vás na holičkách. Problémy řešíme obratem. Vždy víte, co se s vaším zbožím aktuálně děje.